Βραβεία

Το πνεύμα πρωτοπορίας και η αριστεία κατασκευής της Rabel Systems έχουν, τα τελευταία χρόνια, αναγνωριστεί με αναγνωρισμένα τοπικά και διεθνή βραβεία.