ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εξοικονομήστε 90% στο κόστος της ενέργειας

Ο ορισμός ‘Παθητικό σπίτι‘ αναφέρεται σε ένα κτίριο το οποίο διατηρεί άνετο εσωτερικό μικρόκλιμα, χωρίς τη χρήση ενεργών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Το κτίριο θερμαίνεται και ψήχεται από μόνο του και για το λόγο αυτό ονομάζεται ’Παθητικό’.

Η ιδέα του παθητικού σπιτιού αντιπροσωπεύει το ψηλότερο πρότυπο ενέργειας, δίνοντας την υπόσχεση μείωσης της ενέργειας θέρμανσης και ψύξης κατά 90%. Μία παγκόσμια αποδοχή και εφαρμογή παθητικού σχεδιασμού σε κτίρια, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα κτίρια ευθύνονται για πέραν του 40% της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου το χρόνο και πέραν του 50% της συνολικής ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς ηλεκτρισμού διατίθεται για κάλυψη των αναγκών των κτιρίων. Εδώ και καιρό είναι ξεκάθαρο ότι, τα κτίρια αποτελούν την κύρια πηγή αερίων που επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος. Το κύριο θέμα είναι η εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου κάλυψης των αναγκών των κτιρίων σε συνάρτηση με το περιβάλλον, καθώς και την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων. Η ιδέα του παθητικού σπιτιού φαντάζει, ως η καλύτερη λύση για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις σε οικιστικά, εμπορικά και άλλα έργα.

Το παθητικό σπίτι είναι ένα πολύ καλά μονωμένο κτίριο, σχεδόν αεροστεγές, το όποιο ζεσταίνεται από την παθητική ενέργεια του ήλιου και από τα εσωτερικά κέρδη των ανθρώπων και των συσκευών. Η απώλειες της ενέργειας είναι ελαχιστοποιημένες. Η όποια επιπλέoν θερμική ανάγκη παρέχεται από μία πολύ μικρή πηγή ενέργειας. Ο περιορισμός της ηλιακής θέρμανσης διαμέσου της σκίασης και ο ορθός προσανατολισμός των παραθύρων δύναται να μειώσει τα φορτία ψύξης στο ελάχιστο. Ένα σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή παροχή φρέσκου αέρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό σύστημα το οποίο όχι μόνο εξοικονομεί το 90% του κόστους ψύξης και θέρμανσης, αλλά προσφέρει επίσης ένα απίθανο εσωτερικό περιβάλλον και ποιότητα αέρα.

Το παθητικό σπίτι πετυχαίνει εκπληκτικά αποτελέσματα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας Super Thermal παράθυρα και πόρτες, δημιουργώντας ένα αεροστεγές κτιριακό κέλυφος, περιορίζοντας τις θερμικές γέφυρες, και κάνοντας χρήση ενός ισορροπημένου συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας γίνεται εφικτό ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στη μείωση ενέργειας.

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι μελετητές στον κατασκευαστικό τομέα εφαρμόζουν τις σχεδιαστικές αρχές του παθητικού σπιτιού για ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Την τελευταία δεκαετία πέραν των 25,000 κτιρίων στην Ευρώπη, έχουν σχεδιαστεί και κτιστεί / ανακαινιστεί με βάση τις πιο πάνω αρχές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική, όλα τα νέα κτίρια στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να πληρούν το κριτήρια του παθητικού σπιτιού μέχρι το 2018 και όλα τα υπόλοιπα κτίρια μέχρι το 2020.

Χαρακτηριστικά επιδόσεων παθητικού σπιτιού

Αεροστεγές κτιριακό κέλυφος ≤ 0.6 ACH @ 50 pascal pressure μετρημένο με δοκιμή φυσητήρα στην πόρτα

Ετήσια απαίτηση θέρμανσης ≤ 15 kWh/m2/year (4.75 kBtu/sf/yr)

Πρωτογενής ενέργεια ≤ 120 kWh/m2/year (38.1 kBtu/sf/yr)

Με βάση τα πιο πάνω, η χρήση Super Thermal παραθύρων και πόρτων είναι απαραίτητη έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του παθητικού σπιτιού. Έχοντας σαν βάση το γεγονός ότι οι πόρτες και τα παράθυρα ευθύνονται για πέραν του 50% της απώλειας θέρμανσης και ψύξης στο σπίτι, η χρήση των κατάλληλων πόρτων/παραθύρων είναι επιβεβλημένη.

Η Rabel Systems προσφέρει πληθώρα από συστήματα αλουμινίου τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν το πρότυπο του παθητικού σπιτιού με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου, καθώς και τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Επιπλέον, προσφέρουν πολύ ψηλές επιδόσεις σε σχέση με την ηχομόνωση, αντίσταση στις διαρρήξεις, Υδατοστεγανότητα και Αεροδιαπερατότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και πολύ ψηλή αντοχή στην ανεμοπίεση.